Gabinet leczenia chorób kręgosłupa
lekarz medycyny Maciej Majos
 
 
 
 
 

Zapisy na leczenie

Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

Przygotuj:

 • u osób od 7 do 50 roku życia bocznych zdjęć rentgenowskich całego kręgosłupa - 3 sztuki.
 • u osób z bocznym skrzywieniem (skoliozą), konieczne jest ponadto zdjęcie przednie odcinka piersiowego
 • u osób po 50 roku życia konieczne są boczne zdjęcia odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego oraz przednie zdjęcia odcinka piersiowego i lędźwiowego - 5 sztuk.

Wszystkie zdjęcia mogą mieć najwyżej 12 miesięcy, opisy nie są konieczne. Dodatkowo mogą być również zdjęcia komputerowe (CT) lub rezonansowe (MRI).

Na pierwszą wizytę należy także przynieść inną dotychczasową dokumentację medyczną dotyczącą chorób towarzyszących.

Tu można wykonać zdjęcia RTG:

 • ul. Warszawska 14 ( RTG pracuje w godz. 8-12 i 14-18)
  wcześniejsza rejestracja telefoniczna: 606 297 855

Do leczenia nie kwalifikują się:

 • osoby przed 7 i po 70 roku życia (warunkowo po 65 roku życia)
 • osoby z innymi chorobami neurologicznymi, takimi jak SM, SLA, porażenia po udarze mózgu, porażenia po urazie, mózgowe porażenie dziecięce
 • osoby leczone onkologicznie - o ile nie przedstawią zaświadczenia specjalisty onkologa o braku przeciwwskazań do leczenia manualnego kręgosłupa
 • chorzy ze skoliozą ponad 25 stopni
 • chorzy z porażeniami pochodzenia kręgosłupowego (opadanie stopy, porażenie zwieracza pęcherza moczowego)

Informacje praktyczne:

Pierwsza kuracja trwa 10 kolejnych dni.
Druga kuracja po 6-8 tygodniach trwa 6 dni.
Trzecia kuracja po 3-4 miesiącach i trwa 6 dni.
Czwarta kuracja po 6 miesiącach i trwa 6 dni.
Kolejne kuracje co pół roku i trwają 6 dni.

Zabiegi są wykonywane 2 razy dziennie.
Rano: 6.30-7.10; po południu: 15.30-16.10